18 July 2019 Thursday,
.
18
İstanbul
.

chevron_left chevron_right
Ekonomi

işçi tazminatsız işten kovulabilir

İşçi sosyal medya hesaplarıyla işvereninin aleyhinde paylaşımlar yapması, sözleşmesini haklı feshi nedeni olarak tanımlandı. Yargıtay verdiği kararla birlikte, işçinin çalıştığı yerle ilgili sosyal medya aracılığıyla boykot çağrısı yapması durumunda sadakat borcuna yönelik aykırı olarak değerlendirilip tazminatsız işten çıkarılmasını haklı bulduğunu belirtti.

1716 Toplam Gösterim
işçi tazminatsız işten kovulabilir

İşçinin çalıştığı yer ile alakalı sosyal medya paylaşımları işten tazminatsız şekilde kovulmasına sebep oldu. Yargıtay’ın da durumu onaması ile sosyal medya paylaşımlarının çalışanlara ne denli sıkıntılar yarabileceği de bir kez daha görüldü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT!
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi verdiği kararda şöyle dedi: Dosya içeriğine göre, davalı şirket, davacının üyesi olduğu sendika aleyhine kendi ürettiği ......ürünlerinin tüketilmemesi yönündeki boykot çağrılarına karşı ihtiyati tedbir talebinde bulunulmuş ve bu istemi Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 25.09.2014 Gün 2014/833 Esas sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Davacının işçi hukuka aykırılığı tedbir kararıyla da saptanan ... tüketilmemesi yönündeki boykot çağrısını, şahsına ait sosyal paylaşım sitesinde paylaşıp sayfasına koyduğu, ardından bir kısım işçilerin ise bu paylaşımı beğendikleri anlaşılmaktadır. Her ne kadar bir kısım boykot ilanlarında sendikal nedenle çıkarılan işçilerin geri alınması yönünde çağrının yapıldığı da saptanmış ise de, aynı ilanlarda ayrıca ... tüketilmemesi ve boykot edilmesi yönünde de çağrı da bulunulmuştur. Salt çıkarılan işçilerin geri alınması konusunda yapılmış bir çağrının paylaşılmasının fesih nedeni olamayacağı açıksa da, halen çalışmakta olan davacının ..... ürünlerinin tüketilmemesi yönünde çağrıyı da içeren ilanı beğenmesi sadakat borcunun ihlali niteliğindedir. Davacının bu davranışı haklı neden ağırlığında olmamakla birlikte işyerinde olumsuzluklara yol açmış ve işveren açısından iş ilişkisinin devamı beklenmez bir hal almıştır. Bu feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir. Davacının sendikal nedenle feshedildiği iddiası ise, hükme gerekçe oluşturulan daha önceki fesihlerin iki yıl öncesine ilişkin olması, işyerinde halen çalışmaya devam eden sendikalı işçilerin bulunması, ayrıca davalının davacının somut davranışı üzerine iş sözleşmesinin feshedilmesi karşısında isabetli değildir. Zira sadakat borcuna aykırı bu davranış, sendika üyesi olsun veya olmasın iş ilişkisini olumsuz etkiler. Feshin geçerli nedene dayandığı sabit olduğundan davanın reddi gerekir.

VİDEO GALERİ
Emoji ile tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE